Doba Eucharystyczna 24.02.2015

mostrance eucharistObecność Jezusa w tabernakulum winna stanowić jakby biegun przyciągania dla coraz większej liczby dusz w Nim zakochanych, zdolnych przez długi czas słuchać Jego głosu i niemal odczuwać bicie Jego serca."Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan!"(Ps 34,9).

               Niech wspólnoty zakonne i parafialne podejmą szczególne zobowiązanie do adoracji eucharystycznej poza Mszą świętą.Pozostawajmy długo na klęczkach przed Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii, wynagradzając naszą wiarą i miłością zaniedbania, zapomnienie, a nawet zniewagi, jakich nasz Zbawiciel doznaje w tylu miejscach na świecie.

                 W adoracji pogłębiajmy naszą osobistą i wspólnotową kontemplację, posługując się modlitewnikami, które czerpią inspirację ze słowa Bożego i z doświadczenia licznych dawnych i współczesnych mistyków.(bł.Jan Paweł II, list apostolski Mane nobiscum Domine, 18)

Czytaj więcej...

Środa popielcowa

 

popielec

 

Razem z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. W tę Środę Popielcową stajemy wszyscy jako grzesznicy, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia, przebaczenia i oczyszczenia. Przez czterdzieści dni będziemy przygotowywać nasze serca na wielkie święta Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystus pojednał świat z Ojcem, a my także i teraz, mocą tego wydarzenia możemy uzyskać odnowienie więzi jaką nawiązaliśmy z Bogiem w chwili chrztu świętego

Wielki Post

 

droga krzyzowa

     Wkraczamy w Wielki Post. W naszej tradycji katolickiej jest to święty czas, podczas którego nie powinno zabraknąć wyciszenia, pokuty, pogłębionej modlitwy, otwarcia na bliźnich poprzez jałmużnę. Tegoroczny okres wielkopostny staje się też czasem szczególnego naszego przygotowania do kanonizacji Jana Pawła II, zarówno w wymiarze osobistym, jak i narodowym.  

           Starajmy się zatem wykorzystać ten Boży dar, byśmy oświeceni Miłością Krzyża i Żywego Słowa potrafili być wiernymi i ofiranymi świadkami Kościoła Chrystusowego.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie duszpasterskie 2014 r.

sprawozdanie zebranie

      W minionym  roku odeszło do wieczności 47 naszych parafian, 28 dzieci przyjęło chrzest święty, 81 zostało bierzmowanych i 7 par połączył sakrament małżeństwa.

Najważniejszym wydarzeniem dla całej społeczności parafialnej była Konsekracja Ołtarza w świątyni parafialnej, którą uroczyście dokonał nasz Pasterz Metropolita Abp Wacław Depo.   

Czytaj więcej...

loader

Kanał informacyjny

 

parafia-ostrowek-fotokod